Types of Hosting

Eu non diam phasellus vestibulum lorem.Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, suntin culpa qui officia deserunt mollit animid est laborum.

Eu non diam phasellus vestibulum lorem.Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, suntin culpa qui officia deserunt mollit animid est laborum.

Eu non diam phasellus vestibulum lorem.Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, suntin culpa qui officia deserunt mollit animid est laborum.

Eu non diam phasellus vestibulum lorem.Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, suntin culpa qui officia deserunt mollit animid est laborum.

Eu non diam phasellus vestibulum lorem.Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, suntin culpa qui officia deserunt mollit animid est laborum.

Eu non diam phasellus vestibulum lorem.Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, suntin culpa qui officia deserunt mollit animid est laborum.

Why Choose Us

Hệ thống máy chủ sử dụng 100% ổ cứng SSD mang đến hiệu suất vượt trội x10 lần VPS thông thường. Tốc độ truy xuất dữ liệu lên đến 10.000 IO.

Eu non diam phasellus vestibulum lorem.Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, suntin culpa qui officia deserunt mollit animid est laborum.

Dữ liệu trên VPS được backup tự động hàng tuần với nhiều bản sao khác nhau kèm theo với cơ chế kiểm tra lại giúp loại bỏ các hỏng hóc dữ liệu và bảo vệ dữ liệu trong tình huống khẩn cấp..

Choose Your Plan

15 Projects 10GB Storage Unlimited Users 24/7 Tech Support 20 Projects 20GB Storage Unlimited Users 24/7 Tech Support Free Email Addresses 30 Projects 50GB Storage Unlimited Users 24/7 Tech Support Free Email Addresses Comprehensive SLAs

Let The Number Speak

Testimonials

Eu non diam phasellus vestibulum lorem.Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, suntin culpa qui officia deserunt mollit animid est laborum.

Eu non diam phasellus vestibulum lorem.Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, suntin culpa qui officia deserunt mollit animid est laborum.

Eu non diam phasellus vestibulum lorem.Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, suntin culpa qui officia deserunt mollit animid est laborum.